TOPICAL ANTIINFLAMMATORY AND ANALGESICDiclofenac Diethylamine 1.16%, Methyl Salicylate 10.0%, Oleum Lini 3.0% & Menthol 5.0 % Gel

Pack : 30GM

Packing : Gel

Diclofenac Diethylamine 1.16%, Virgin Linseed Oil 3.0%, Methyl Salicylate 10.0%, Menthol 5.0% & Capsaicin 0.025% Gel

Pack : 30GM

Packing : Gel

Diclofenac Gel IP 10 mg

Pack : 30GM

Packing : Gel

Etoricoxib 10 mg, Methyl Salicylate 100 mg, Menthol 50 mg & Linseed Oil 30 mg Gel

Pack : 30GM

Packing : Gel